Poprawna pisownia

ćwiczą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ćwiczom

Niepoprawna pisownia