Niepoprawna pisownia

cofać do tyłu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

cofać

Poprawna pisownia