Niepoprawna pisownia

codziewiąte

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co dziewiąte

Poprawna pisownia