Poprawna pisownia

codzienność

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczy i sprawy codzienne.


Niepoprawna pisownia

co dzienność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

codzieność

Niepoprawna pisownia