Poprawna pisownia

dokładna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do kładna

Niepoprawna pisownia