Niepoprawna pisownia

coczwarci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co czwarci

Poprawna pisownia