Poprawna pisownia

co szósta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

coszósta

Niepoprawna pisownia