Poprawna pisownia

co siódmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cosiódmy

Niepoprawna pisownia