Niepoprawna pisownia

co pionty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co piąty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

copiąty

Niepoprawna pisownia