Niepoprawna pisownia

cionży

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ciąży

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ciąrzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cionrzy

Niepoprawna pisownia