Niepoprawna pisownia

ciongnąłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ciągnąłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ciągnołem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ciongnołem

Niepoprawna pisownia