Niepoprawna pisownia

cięszkie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ciężkie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cienżkie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienrzkie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienszkie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cięrzkie

Niepoprawna pisownia