Niepoprawna pisownia

cięśsi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ciężsi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cienżsi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cięrzsi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cięszsi

Niepoprawna pisownia