Niepoprawna pisownia

na palili

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napalili

Poprawna pisownia