Poprawna pisownia

chytrzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hytrzy

Niepoprawna pisownia