Poprawna pisownia

chwyt

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chfyt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hwyt

Niepoprawna pisownia