Niepoprawna pisownia

chula

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hula

Poprawna pisownia