Poprawna pisownia

chrzestni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chrześni

Niepoprawna pisownia