Niepoprawna pisownia

chonorową

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

honorową

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

honorowom

Niepoprawna pisownia