Niepoprawna pisownia

chóltaj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hultaj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chultaj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hóltaj

Niepoprawna pisownia