Niepoprawna pisownia

tżymam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzymam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czymam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszymam

Niepoprawna pisownia