Poprawna pisownia

nadwrażliwe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

natwrażliwe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nad wrażliwe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadwrarzliwe

Niepoprawna pisownia