Poprawna pisownia

chlubę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hlube

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hlubę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chlube

Niepoprawna pisownia