Poprawna pisownia

chłód

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hłód

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chłud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chłót

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hłud

Niepoprawna pisownia