Niepoprawna pisownia

chermetycznie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hermetycznie

Poprawna pisownia, znaczenie: szczelnie zamknięcie, odizolowanie od świata zewnętrznego, tylko dla wtajemniczonych, dotyczące hermetyzmu.