Poprawna pisownia

mędrzec

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mendrzec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mędżec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mendżec

Niepoprawna pisownia