Niepoprawna pisownia

chentnie by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chętnie by

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hętnie by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chętnieby

Niepoprawna pisownia