Poprawna pisownia

chemiczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hemiczny

Niepoprawna pisownia