Poprawna pisownia

chciałoby się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chciało by się

Niepoprawna pisownia