W języku polskim piszemy zwrot chciałabyś jako jeden wyraz (łącznie). Powszechnie spotykany zapis rozłączny jest zawsze błędem językowym, niezależnie od kontekstu zdania, w jakim występuje.

Niepoprawna pisownia

chciała byś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chciałabyś

Poprawna pisownia