Niepoprawna pisownia

chaudy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hałdy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

haudy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chałdy

Niepoprawna pisownia