Poprawna pisownia

charknął

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

harknął

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

charknoł

Niepoprawna pisownia