Poprawna pisownia

chapnięcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hapnięcie

Niepoprawna pisownia