Niepoprawna pisownia

changary

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hangary

Poprawna pisownia