Poprawna pisownia

chamstwo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hamstwo

Niepoprawna pisownia