Poprawna pisownia

chamskie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hamskie

Niepoprawna pisownia