Poprawna pisownia

chałka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hałka

Niepoprawna pisownia, wyjątek: polskie nazwisko „Hałka”.