Niepoprawna pisownia

Armeni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Armenii

Poprawna pisownia, znaczenie: forma nazwy Armenia, oznaczającej Republikę Armenii – kraj znajdujący się na pograniczu Azji i Europy, na Kaukazie Południowym.


Niepoprawna pisownia

Armenji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Armenjii

Niepoprawna pisownia