Poprawna pisownia

wystarczyłby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wystarczył by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyztarczyłby

Niepoprawna pisownia