Niepoprawna pisownia

całósa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

całusa

Poprawna pisownia