Poprawna pisownia

całoroczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cało roczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cało-roczny

Niepoprawna pisownia