Niepoprawna pisownia

bżydula

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brzydula

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

brzydóla

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bszydula

Niepoprawna pisownia