Niepoprawna pisownia

bżmisz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brzmisz

Poprawna pisownia