Niepoprawna pisownia

bżmiałby

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brzmiałby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

brzmiał by

Niepoprawna pisownia