Niepoprawna pisownia

bżmi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brzmi

Poprawna pisownia