Niepoprawna pisownia

bywyłapał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

by wyłapał

Poprawna pisownia