Poprawna pisownia

gdzie popadnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gdziepopadnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gdzie po padnie

Niepoprawna pisownia