Zwrot byliby zapisujemy zawsze (niezależnie od kontekstu zdania) łącznie. Co więcej pisownia rozłączna to błąd językowy.

Niepoprawna pisownia

byli by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

byliby

Poprawna pisownia