Niepoprawna pisownia

byłbyto

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

byłby to

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

był by to

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

był byto

Niepoprawna pisownia