Niepoprawna pisownia

bybył

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

by był

Poprawna pisownia